Header DB Asset Services

 

Trillingsmetingen door bemanning

Normaal gesproken komt DB Asset Services aan boord (of op de plant), om metingen te nemen. Bij een langlopend monitoringsprogramma brengt dit echter veel reiskosten met zich mee. Dit is zeker het geval als het om schepen gaat die over de hele wereld, en op moeilijk bereikbare plaatsen liggen. In dat geval trainen wij de bemanning, zodat zij zelf de standaardmeting kunnen nemen volgens een door ons opgestelde procedure. De meetdata kan eenvoudig via mail of server naar ons worden doorgestuurd, waarna wij deze analyseren.

 

DB Asset Services heeft veel positieve ervaring met het laten meten door de bemanning. Op meerdere schepen is de bemanning door ons bedrijf getraind en neemt zij zelf de metingen.

Voorwaarden voor succes

Om de metingen door de bemanning goed te laten slagen zijn er een aantal voorwaarden: 

 • De juiste meetapparatuur moet worden gebruikt. Wij kijken naar de benodigde      resoluties per installatie om de metingen goed te kunnen analyseren.
 • Een goede training is nodig om de benodigde kennis van de metingen te      hebben. Mensen hoeven geen specialist te worden, maar een goede kennis is      zeer wenselijk. De achterliggende theorie wordt uitgelegd. Ook de kennis van      wat er wel en niet gemeten kan worden is belangrijk.
 • Een initieel bezoek aan boord (of op de plant) wordt door ons gedaan om het      programma op te zetten. De meetpunten worden door ons vastgesteld door in      detail naar de installaties te kijken. Hiervoor komen wij aan boord en bepalen      de posities. Deze worden gemarkeerd met meetplaatjes. De plaatjes dienen als      identificatiemiddel, schoon oppervlak en vaste meetpositie. Per schip/plant      maken wij een specifieke database. Hierin worden alle meetpunten             vastgelegd.

Initieel bezoek

Een initieel bezoek wordt door DB Asset Services gedaan om het programma op te zetten. Dit bezoek kan bestaan uit:

 • Een endoscopische inspectie om de actuele staat van de tandwielkasten te bepalen. Deze metingen vormen het startpunt voor de conditie monitoring.
 • Het inspecteren van alle kritische schakelpanelen met een thermografische camera.
 • Het controleren van de uitlijning van kritische installaties (of installaties die abnormaal gedrag vertonen), met behulp van laser uitlijn-apparatuur.
 • Het uitvoeren van as-spanningsmetingen op frequentie geregelde e-motoren en generatoren. Dit om te controleren of er geen potentiaal verschil tussen stator en rotor is. Een te groot verschil kan leiden tot stroomdoorgang door de lagers.
 • Het uitkiezen van meetlocaties voor alle installaties in het programma. Op elke meetpositie wordt een meetplaatje gelijmd (zie uitleg "Meetplaatjes").
 • Het creëren van een specifieke database voor de opgenomen meetresultaten.
 • Het verzamelen van de specifieke gegevens van de installaties (lager typen, load, snelheid, etc.).
 • Het geven van een training over de basis principes van trillingsmetingen en de werking van de apparatuur.
 • Verrichten van een initiële meting samen met de bemanning.
 • Analyseren, evalueren en rapporteren (conclusie en advies) van de meetresultaten.
uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN