Header DB Asset Services

 

Training en implementatie

Training en implementatie

Draagvlak en kennis zijn binnen een organisatie van belang om van veranderingen een succes te maken. Het toepassen van conditiebewaking en evalueren naar een toestandsafhankelijke onderhoudsstrategie, is voor uw bedrijf een verandering. DB Asset Services werkt met u mee, om binnen alle lagen van de organisatie draagvlak te creëren. Zo maken we de conditiebewaking en het toestandsafhankelijk onderhoud zo succesvol mogelijk. Immers dan zijn de resultaten het grootst.

Trainingen

DB Asset Services verzorgt trainingen op elk gewenst niveau, dit kan bij u op locatie, of in onze trainingsruimte. Deze trainingen helpen het resultaat van uw conditiemonitoring-programma te vergroten. Door het vergroten van de kennis van uw TD, management en operators, wordt het gemakkelijker om adviezen uit metingen toe te passen in praktisch onderhoud. Tevens worden de voordelen, mogelijkheden, maar ook beperkingen van conditiebewaking bekend binnen uw organisatie.

Implementatie

DB Asset Services heeft ervaren dat draagvlak op elk niveau belangrijk is om het succes van conditiebewaking te vergroten.

Om een breed draagvlak te creëren vinden wij het belangrijk om ervaringen met elkaar te delen en ons werk waar nodig nader toe te lichten.

Expertise delen

Onze metingen worden uitgevoerd door kundige en gekwalificeerde personen. Wij nemen de tijd om het werkproces toe te lichten aan uw machine operators, TD, management, en/of bemanning. Zo krijgt iedereen een beter inzicht in het doel van de metingen en de voordelen hiervan. Wij hebben gemerkt dat door een open houding iedereen meewerkt om een succes te maken van predictief onderhoud.

Meerwaarde

Om maximale meerwaarde te creëren staan de doelen en strategiën van uw organisatie centraal tijdens een training.

Samenwerken

Samen bekijken we welke stappen er genomen moeten worden om een toestandsafhankelijke onderhoudsstrategie te implementeren. 

Toelichten

Wij komen onze werkwijze en rapportage graag toelichten, zodat eventuele onduidelijkheid direct wordt weggenomen.

Door ervaring te delen wordt vaak het beste resultaat gehaald en is iedereen hierbij betrokken.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN