Header DB Asset Services

 

Technieken

DB Asset Services starte met conditie monitoring, tegenwoordig is dit niet meer de enige service die geleverd wordt. Ons diensten pakket is in de loop der jaren uitgebreid met de meest uiteenlopende technieken, zodat wij de ideale partner zijn voor uw Asset Management.

 

DB Asset Services aan boord van schip

Vermogensmetingen

Bij koppelmetingen wordt het koppel in de as van een aandrijving gemeten. Door de rek in het oppervlak van de as te meten, kan worden berekend welk koppel er op de as staat. Deze manier van meten wordt onder andere toegepast bij het bepalen of een installatie voldoet aan het berekende vermogen.

Lees meer...

Laterale trillingsmetingen

Met trillingsmetingen wordt het dynamische gedrag van de machines vastgesteld. Op basis van de gemeten patronen bepalen wij de conditie van de machine. DB Asset Services past trillingsmetingen toe bij het identificeren van onder anderen uitlijnfouten, fundatieproblemen, resonantie en lager- en tandwielschades. Wij meten op zowel roterende installaties, fundaties en constructies (zoals dekhuizen).

Lees meer...

As-spanning metingen

Elektrische corrosie (doorslag) is een veelvoorkomende vorm van vroegtijdig falen van een lager. Dit wordt veel gezien bij elektromotoren met moderne frequentie regelaars. Deze zorgen voor hoge piek spanningen over het lager waardoor stromen kunnen gaan lopen, welke schade veroorzaken.

Lees meer...

Torsietrillingsmetingen

Als een aandrijving wordt ontworpen, wordt bij grotere vermogens een torsietrillingsberekening gemaakt. Op basis van de resultaten van deze berekening wordt de juiste flexibele koppeling gekozen in de aandrijving. Hiermee wordt gezorgd dat de aanstootfrequenties anders zijn dan de torsie resonantiefrequenties zodat er geen opslingering optreedt.

Lees meer...

Geluidsmetingen

Een vaak optredend comfort probleem in een gebouw of schip is dat van overmatig geluid. DB Asset Services verricht geluidsmetingen om te achterhalen of het geluidsniveau te hoog is. Hierbij wordt het gemeten niveau vergeleken met de van toepassing zijnde norm. In het geval het geluidsniveau te hoog is, wordt gekeken wat de bron is.

Lees meer...

Online monitoring

Helaas treden er soms schades op welke zich onverwacht en snel ontwikkelen. Voor zeer kritische installaties, waarbij een reparatiestop ongewenst is, kunnen continue meetinstallaties een belangrijke rol spelen om toch verantwoord door te draaien.

Lees meer...

Thermografie

DB Asset Services maakt gebruik van thermografie om temperatuurverschillen duidelijk in kaart te brengen. Thermografie is een contactloze methode om temperatuur te meten. Er wordt gebruik gemaakt van de infraroodstraling die objecten uitstralen. Er is namelijk een verband tussen de temperatuur en de hoeveelheid infraroodstralingen welke een object uitstraalt. De thermografische camera zet de infraroodstraling om naar een foto. Deze foto laat vervolgens de temperatuur van een oppervlakte zien.

Lees meer...

Vloeistoffenanalyse

DB Asset Services verzorgt vloeistoffenanalyses. Bij vloeistoffen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld smeerolie, koelvloeistof, hydrauliek olie etc. Vloeistoffenanalyses kunnen voor twee doeleinden worden gebruikt: nagaan of de vloeistof nog geschikt is voor gebruik, of nagaan of er slijtage deeltjes aanwezig zijn in de olie.

Lees meer...

Pompmetingen

Bij sommige processen speelt een centrifugaalpomp een grote rol. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het baggerproces op een baggerschip, of in een gemaal. Het is van groot belang dat de pomp goed presteert, waarbij hij in zijn vooraf berekende werkpunt draait en niet teveel energie verbruikt.

Lees meer...

Ultrasound

Met Ultrasound detectie wordt hoog frequent geluid gemeten dat buiten het bereik van het menselijk gehoor ligt. Ultrasound detectie wordt door DB Asset Services voor verschillende doeleinden gebruikt. Aangezien er enkel directioneel reflecterend geluid wordt gemeten, kan de locatie van het geluid goed worden bepaald.

Lees meer...

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN