Header DB Asset Services

 

Laterale trillingsmetingen

Met trillingsmetingen wordt het dynamische gedrag van de machines vastgesteld. Op basis van de gemeten patronen bepalen wij de conditie van de machine. DB Asset Services past trillingsmetingen toe bij het identificeren van onder anderen uitlijnfouten, fundatieproblemen, resonantie en lager- en tandwielschades. Wij meten op zowel roterende installaties, fundaties en constructies (zoals dekhuizen).

lateraletrillingen1

Onze engineer, bezig met het uitvoeren van een meting.

Levensduur verlengen

Het toepassen van trillingsmetingen maakt het mogelijk om problemen in een vroeg stadium te herkennen en proactief actie te ondernemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk uitlijnfouten vroegtijdig te corrigeren, waardoor u de levensduur van de machine verlengt. Het is ook mogelijk om de onderhoudsintervallen verantwoord op te rekken als de metingen uitwijzen dat er zich geen problemen voordoen.

Laagfrequente trillingen

Laagfrequentie machinetrillingen zijn trillingen tot 1000 Hertz. Hierbij trilt de machine als geheel welke fysiek met de hand voelbaar zijn. Hoewel er veelal nog geen sprake is van schade, is er hier wel een verhoogd risico op. Door het analyseren van de metingen kijken we naar specifieke frequenties waardoor de oorzaak wordt geïdentificeerd (bijvoorbeeld: uitlijnfouten, onbalans en/of resonantie).

Hoogfrequente trillingen

Hoogfrequente lokale trillingen (1000 Hz tot 20 kHz) ontstaan als gevolg van metallisch contact tussen draaiende delen. De machine maakt wel geluid, maar er zijn nog geen voelbare trillingen. Dit  treedt op bij o.a. lagerschades. Door oppervlakteschade wordt lokaal de smeerfilm verbroken en ontstaat metaal op metaal contact. Dit contact veroorzaakt hoogfrequente pulsen. Ook een smeerprobleem kan op deze wijze gedetecteerd worden.

db asset services Trillingsspectrum

Door het analyseren van een spectrum kan worden bepaald of er schade gemeten is. Onze analisten zijn opgeleid om dergelijke spectra te ontleden. Elk van de pieken in het spectrum heeft een meganische oorzaak, welke in de meeste gevallen niet schadelijk is.

Principe van trillingsmetingen

De trillings-meettechnologie heeft overeenkomsten met een dokter die een patiënt onderzoekt. Met een stethoscoop wordt naar de longen en het hart geluisterd. Zo kunnen bepaalde ziektes en/of afwijkingen worden vastgesteld.

Voorbeeld van een lagerschade

Analyse

Het analyseren van de meetresultaten vraagt veel ervaring, omdat veel 'omgevingstrillingen' en onschuldige trillingen ook worden gemeten. Het kaf moet dus van het koren worden gescheiden. Daarnaast wordt het schadeniveau bepaald door verschillende invloeden.

 

Praktijk

Om de opvolging van metingen te bevorderen geeft DB Asset Services trainingen aan bemanningen. Deze worden toegerust met voldoende theoretische en praktische kennis om zelfstandig metingen te nemen. De meetresultaten worden vervolgende door de analisten van DB Asset Services geanalyseerd . Lees hier meer over deze methode.

 

Een mooi voorbeeld van periodieke metingen staat in deze casus omschreven, waarbij op een baggerpomp tandwielkast tijdig lagerschade werd geconstateerd, zodoende werd onverwachte stilligtijd voorkomen.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN