Header DB Asset Services

 

Diagnose

Onverwachte problemen kunnen in iedere installatie optreden. Wanneer de oorzaak van een probleem niet te achterhalen is, of wanneer een probleem zich vaker voordoet, is verder onderzoek nodig. Dit onderzoek is erop gericht de faaloorzaak te achterhalen, teneinde de oorzaak weg te nemen.

 

DB Asset Services heeft veel ervaring met het oplossen van problemen welke zich voordoen op installaties in de maritieme sector en de reguliere industrie, zoals:

 

Om een faalvorm te achterhalen duiken wij volledig in de materie.

 

DB Asset Services heeft de middelen en de kennis in huis om de meest uiteenlopende faaloorzaken te vinden. Vaak is een combinatie van technieken nodig om een oorzaak te achterhalen. Doordat we de middelen bezitten om een breed scala aan technieken in te zetten, gaan we elke uitdaging aan. In veel gevallen is het achterhalen van een faaloorzaak een complexe aangelegenheid. Het is onze passie om net zo diep te duiken als nodig is, om de oorzaak boven water te halen.

Verantwoord doordraaien

Door het achterhalen en monitoren van een faaloorzaak is het mogelijk om verantwoord door te draaien. Dit kan gewenst zijn wanneer een schade zich aandient op een moment dat stil gaan geen optie is, of wanneer er nog een (korte) tijd overbrugd dient te worden tot het volgende geplande onderhoud. DB Asset Services faciliteert het complete monitoring pakket, waarbij er door continue monitoring verantwoord doorgedraaid kan worden met een installatie.

Onafhankelijk onderzoek

DB Asset Services is volledig onafhankelijk. Een onafhankelijk onderzoek bij troubleshooting is van groot belang, opdat alle mogelijke faalvormen onderzocht en benoemd worden, zonder dat een partij zijn eigen straatje probeert schoon te vegen. DB Asset Services kan ook benaderd worden om als onafhankelijke partij mee te kijken en te denken bij het onderzoek van een OEM’er.

Wilt u meer informatie over onze troubleshoot aanpak, of heeft u hulp nodig bij het vinden van een faaloorzaak, neem dan vrijblijvend contact op met Menno van de Beek, of Wim Boertjes.

uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN