Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

DB Asset Services verzorgt vloeistoffenanalyses. Bij vloeistoffen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld smeerolie, koelvloeistof, hydrauliek olie etc. Vloeistoffenanalyses kunnen voor twee doeleinden worden gebruikt: nagaan of de vloeistof nog geschikt is voor gebruik, of nagaan of er slijtage deeltjes aanwezig zijn in de olie.

Doordat we de vloeistoffen alleen testen op tests welke nodig zijn, blijven de kosten beperkt. Wanneer de vloeistof in het lab gecontroleerd is, zal DB Asset Services haar eigen ervaring gebruiken om te bekijken of er sprake is van een overmatige aantal slijtagedeeltjes en/of andere afwijkingen.

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Vloeistoffenanalyse

Vloeistoffenanalyse

We gaan na of de vloeistof nog geschikt is voor gebruik. Bij olie bijvoorbeeld wordt gecontroleerd of deze niet verouderd is. Ook wordt gekeken of er nog voldoende additieven in de olie aanwezig zijn.


  

Slijtage is het wegnemen van materiaal in een installatie. Deze slijtagedeeltjes worden opgenomen in de olie welke door middel van olie analyse wordt gemeten. De hoeveelheid, trend en materiaalsoort geven een indicatie van het defect en ernst.

Nederlands

English

|

Indicatie van slijtage

Wanneer er ook trillingsmetingen zijn uitgevoerd, worden de resultaten gecombineerd om zo goed mogelijk te kunnen vaststellen wat de oorzaak is. Op deze wijze kunnen wij onze klanten op efficiĆ«nte wijze helpen om schades in een vroeg stadium te identificeren. Er is dan voldoende tijd om maatregelen te treffen. De verkregen gegevens worden bewaard. Zodoende kan in de toekomst onderzoek worden gedaan naar de trend in vervuiling.

DB Asset Services kan, met behulp van vloeistofanalyse, schades op tijd zien aankomen en veroudering vaststellen. Wij laten de vloeistof, in de meeste gevallen smeerolie, bij een partnerbedrijf onderzoeken. Vervolgens analyseren wij de resultaten. Voor slijtage wordt vooral gekeken naar wat voor soort deeltjes er in de olie zitten. Zo krijgen we een goed beeld van welk component de deeltjes afkomstig zijn.

Werkwijze DB Asset Services

Efficiente toevoeging conditie monitoring

Veroudering vloeistof

Lage kosten

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogensmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training