Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Bij trillingsmetingen stellen wij het trillinggedrag van machines vast. Aan de hand van het gemeten patroon, kunnen wij uitspraken doen over de conditie van de machine. DB Asset Services past trillingsmetingen vooral toe bij het identificeren van uitlijnfouten, fundatieproblemen, en lager- en tandwielschades. Dit gebeurt door te meten op roterende installaties, fundaties, en structuren (zoals dekhuizen).

De trillingstechnologie heeft overeenkomsten met een dokter die een patiënt onderzoekt. Met een stethoscoop wordt naar de longen en het hart geluisterd. Zo kunnen bepaalde ziektes en/of afwijkingen worden vastgesteld.

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Principe van trillingsmetingen

Hoogfrequente lokale trillingen (1000 Hz tot 20 kHz) ontstaan als gevolg van metallisch contact tussen draaiende delen. De machine maakt wel geluid, maar er zijn nog geen voelbare trillingen. Dit  treedt op bij o.a. lagerschades. Door oppervlakteschade wordt lokaal de smeerfilm verbroken en ontstaat metaal op metaal contact. Dit contact veroorzaakt hoogfrequente pulsen. Ook een smeerprobleem kan op deze wijze gedetecteerd worden.

  

Het analyseren van de meetresultaten vraagt veel ervaring, omdat veel 'omgevingstrillingen' en onschuldige trillingen ook worden gemeten. Het kaf moet dus van het koren worden gescheiden. Daarnaast wordt het schadeniveau bepaald door verschillende invloeden.

  

Nederlands

English

|

Analyse

Laagfrequentie machinetrillingen zijn trillingen tot 1000 Hertz. Bij deze trillingen trilt de machine als geheel. Dit is ook met de hand voelbaar. Hoewel er veelal nog geen sprake is van schade, is er wel een verhoogd risico. Door de metingen te analyseren en naar specifieke frequenties te kijken kan de oorzaak worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld: uitlijnfouten, onbalans en/of resonantie).


  

Het toepassen van trillingsmetingen maakt het mogelijk om problemen in een vroeg stadium te herkennen, en proactief actie te ondernemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk uitlijnfouten vroegtijdig te corrigeren, waardoor u de levensduur van de machine verlengt. Het is ook mogelijk om de onderhoudsintervallen verantwoord op te rekken als de metingen uitwijzen dat er zich geen problemen voordoen.  

Levensduur verlengen

Laagfrequente trillingen

Hoogfrequente trillingen

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogensmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training

Boven: Onze collega Menno van de Beek druk bezig met het nemen van een meting.

Boven: Een voorbeeld van een serie spectra, een zogenaamde waterfall.

Boven: In een trendlijn is goed te zien wat de overall ontwikkeling van het trillingsgedrag is over een periode.