Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Draagvlak en kennis zijn binnen een organisatie van belang om van veranderingen een succes te maken. Het toepassen van conditiebewaking en evalueren naar een toestandsafhankelijke onderhoudsstrategie, is voor uw bedrijf een verandering. DB Asset Services werkt met u mee, om binnen alle lagen van de organisatie draagvlak te creëren. Zo maken we de conditiebewaking en het toestandsafhankelijk onderhoud zo succesvol mogelijk. Immers dan zijn de resultaten het grootst.

  

Om maximale meerwaarde te creëren staan de doelen en strategiën van uw organisatie centraal tijdens een training.

  

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Training & implementatie

Training en implementatie

De metingen worden uitgevoerd door kundige en gekwalificeerde personen. Wij nemen de tijd om het werkproces toe te lichten aan uw machine operators, TD, management, en/of bemanning. Zo krijgt iedereen een beter inzicht in het doel van de metingen en de voordelen hiervan. Wij hebben gemerkt dat door een open houding iedereen meewerkt om een succes te maken van predictief onderhoud.

Wij komen onze werkwijze en rapportage graag toelichten, zodat eventuele onduidelijkheid direct wordt weggenomen.


Door ervaring te delen wordt vaak het beste resultaat gehaald en is iedereen hierbij betrokken.

Nederlands

English

|

Toelichten

DB Asset Services heeft ervaren dat draagvlak op elk niveau belangrijk is om het succes van conditiebewaking te vergroten.


Om een breed draagvlak te creëren vinden wij het belangrijk om ervaringen met elkaar te delen en ons werk waar nodig nader toe te lichten.


  

DB Asset Services verzorgt trainingen op elk gewenst niveau. Deze trainingen helpen het resultaat van uw conditiemonitoring-programma te vergroten. Door het vergroten van de kennis van uw TD, management en operators, wordt het gemakkelijker om adviezen uit metingen toe te passen in praktisch onderhoud. Tevens worden de voordelen, mogelijkheden, maar ook beperkingen van conditiebewaking bekend binnen uw organisatie.

Trainingen

Implementatie

Expertise delen

Meerwaarde

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogensmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training

Samen bekijken we welke stappen er genomen moeten worden om een toestandsafhankelijke onderhoudsstrategie te implementeren. 

Samenwerken

Door een goede samenwerking kunnen we een brug bouwen tussen uw strategie en onze werkwijze.

Boven: een voorbeeld van een training op locatie.