Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Als een aandrijving wordt ontworpen, wordt bij grotere vermogens een torsietrillingsberekening gemaakt. Op basis van de resultaten van deze berekening wordt de  juiste flexibele koppeling gekozen in de aandrijving. Hiermee wordt gezorgd dat de aanstootfrequenties anders zijn dan de torsie resonantiefrequenties zodat er geen opslingering optreedt.


Het probleem bij een torsietrillingsberekening (vaak aangeduid met TVC oftewel Torsional Vibration Calculation), is dat de eigenschappen van de componenten niet altijd goed bekent zijn. Hierdoor worden er vaak theoretische aannamen gedaan. Dit is met name het geval voor de demping van componenten, die vaak niet goed bekend zijn.  

In praktijk kan het voorkomen dat er hogere torsietrilingen ontstaan dan berekend.


Met rekstrookmetingen kan worden nagegaan of dit verschijnsel optreedt.


Te hoge torsietrillingen kunnen leiden tot vroegtijdig falen van de installatiecomponenten. Vroegtijdige detectie biedt de mogelijkheid om het torsietrillingsgedrag te verbeteren en zodoende vroegtijdig falen te voorkomen.  

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Torsietrillingsmetingen

Torsietrillingsmetingen

Rekstrookmeting

Boven: Bij een gecompliceerde tandwielkast (met verschillende assen en meerdere overbrengingen), kan het voorkomen dat de gemaakt torsietrillingsberekening niet overeenkomt met de werkelijke torsietrillingen. Een torsietrillingsmeting kan uitsluitsel geven, zodat er eventuele aanpassingen gemaakt kunnen worden. Dit bevordert de levensduur van de componenten.

Nederlands

English

|

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogensmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training