Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Er zijn een aantal situaties waarin periodieke conditie bewaking niet mogelijk is, of te kort schiet. Dit is het geval bij installaties:

  

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Online Monitoring

Online Monitoring

Meetprincipes welke online toegepast kunnen worden zijn: trillingsmetingen en vloeistoffen analyse.


Deze data, geven een integraal beeld van de actuele toestand van de gemeten installaties. Hierdoor kan er direct worden ingegrepen, mocht dit nodig zijn.

  

  

Nederlands

English

|

Enkele voorbeelden

Helaas treden er soms schades op, welke zich onverwacht en snel ontwikkelen. Voor zeer kritische installaties, waarbij een reparatiestop ongewenst is, kunnen continue meetinstallaties hierbij een belangrijke rol spelen.


De continue meetinstallatie neemt 24/7 trillingsmetingen, welke in eerste instantie worden beoordeeld op overall niveaus en bandalarmen. Ook grootheden als temperatuur en dergelijke kunnen bewaakt worden. Door de bandalarmen af te stemmen op de specifieke schadefrequentie, kan een schade effectief worden bewaakt. Samen met specialistische analyse van de meetgegevens kan er op verantwoorde wijze worden doorgewerkt.

  

Wat te doen bij schade

Toegepaste meettechnieken

Voordelen

Boven: een voorbeeld van een online meetsysteem.

Boven: een voorbeeld van een online view.

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogingsmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training