Lagerschade in baggerpomp tandwielkast

Aan boord van een hopperzuiger worden de trillingsmetingen uitgevoerd door de bemanning. De verzamelde gegevens worden opgestuurd naar de analisten van DB Asset Services voor analyse en rapportage. Tijdens een meting op de baggerpomptandwielkast werd plotseling een verhoogd trillingsniveau waargenomen. De verandering in de gemeten trillingen is veroorzaakt door gevorderde schade aan één van de lagers op de ingaande as.

casus1.3

 

Omdat de werkzaamheden uitgevoerd door het schip niet direct konden worden stilgelegd is besloten om de conditie van het lager te monitoren middels trillingsmetingen, totdat er een mogelijkheid was om het defecte lager te vervangen. Uiteindelijk heeft het op een verantwoorde manier schip door kunnen varen tot het lager vervangen kon worden tijdens een geplande bunkerdag, waardoor er geen ongeplande stilstand is opgetreden.

Onderstaand zijn de metingen te zien, de bovenste meting is gemeten toen het lager nog in goede conditie was, de onderste meting is van kort voor het vervangen van het lager:

casus1.4

 

Na demontage van het lager bleek er inderdaad gevorderde schade aanwezig te zijn, zoals op onderstaande foto te zien is:

casus1.2

Lagerschade in kolenmolen tandwielkast

Door medewerkers van een energiecentrale werd een afwijkend geluid uit een kolenmolentandwielkast vastgesteld. Een engineer van DB Asset Services werd opgeroepen om met behulp van een videoscopische inspectie en een trillingsmeting de bron van het afwijkende geluid vast te stellen.

 

De tandwielkast welke zich bevindt onder de kolenmolen.

 

De videoscopische inspectie liet een aanzienlijk aantal krassen en indrukkingen zien op diverse lagers als gevolg van metaaldeeltjes in de smeerolie. Echter de schadebron kon niet worden gelokalisserd. Tevens werden in het oliefilter een grote hoeveelheid metaaldeeltjes waargenomen.

 

Op foto's gemaakt met de videoscope zijn krassen en indrukkingen te zien op een van de geïnspecteerde lagers.

 

De trillingsmeting vertoonde een typisch patroon van lagerschade aan één van de lagers van de ingaande as.

 

De installatie is direct uit bedrijf genomen en het bewuste lager vertoonde gevordere schade aan de binnenring.

 

 

Online monitoring: Cutter zuiger

Voor een klant hebben wij een online monitoring systeem geplaatst op een cutterzuiger. Hierdoor is het mogelijk de lager- en tandcondities te monitoren van installaties die niet bereikbaar zijn.In dit geval bevindt de installatie zich volledig onder water. Hierdoor is het niet mogelijk bij de installaties te komen, dus het horen, zien of gevoel hebben met de installaties berust volledig op het meetsysteem.

Trillingsdelger

Een van onze klanten had het volgende probleem bij een serie van generatorsets. Deze sets bestaan uit een dieselmotor die een generator aandrijft. Beide staan vast opgesteld op een gezamenlijk skid frame. De generator trilde te hard.

 

Om een beter inzicht te krijgen in het probleem is door DB Asset Services een ODS analyse gemaakt (Operational Deflection Shape). Bij deze techniek wordt op een groot aantal meetpunten een meting genomen waarbij tevens de fase wordt opgeslagen. Op basis hiervan kan een 3-D animatie worden gemaakt waarin op overdreven schaal de beweging van de machine in beeld wordt gebracht.

 

Trillingsmetingen door bemanning

Normaal gesproken komt DB Asset Services aan boord (of op de plant), om metingen te nemen. Bij een langlopend monitoringsprogramma brengt dit echter veel reiskosten met zich mee. Dit is zeker het geval als het om schepen gaat die over de hele wereld, en op moeilijk bereikbare plaatsen liggen. In dat geval trainen wij de bemanning, zodat zij zelf de standaardmeting kunnen nemen volgens een door ons opgestelde procedure. De meetdata kan eenvoudig via mail of server naar ons worden doorgestuurd, waarna wij deze analyseren.