Header DB Asset Services

 

Online monitoring

Helaas treden er soms schades op welke zich onverwacht en snel ontwikkelen. Voor zeer kritische installaties, waarbij een reparatiestop ongewenst is, kunnen continue meetinstallaties een belangrijke rol spelen om toch verantwoord door te draaien.

 

De continue meetinstallatie neemt 24/7 trillingsmetingen, welke in eerste instantie worden beoordeeld op overall niveaus en bandalarmen. Ook grootheden als temperatuur en dergelijke kunnen bewaakt worden. Door de bandalarmen af te stemmen op de specifieke schadefrequentie, kan een schade effectief worden bewaakt. Samen met specialistische analyse van de meetgegevens kan er op verantwoorde wijze worden doorgewerkt.

Er zijn een aantal situaties waarin periodieke conditie bewaking niet mogelijk is, of te kort schiet. Dit is het geval bij installaties:

 • Welke onbereikbaar zijn voor periodieke meetrondes.
 • Waarvan het falen zich mogelijk zeer snel ontwikkeld.
 • Waarin een schade is opgetreden en door tijdsdruk reparatie momenteel niet mogelijk is.
 • Dure of zeer kritische installaties.

Toegepaste meettechnieken

Meetprincipes welke online toegepast kunnen worden zijn: trillingsmetingen en vloeistoffen analyse. Deze data, geven een integraal beeld van de actuele toestand van de gemeten installaties. Hierdoor kan er direct worden ingegrepen, mocht dit nodig zijn.

Online meetsystemen

Voordelen

 • De productie kan op verantwoorde wijze worden voortgezet.
 • Duidelijk inzicht of de machine de volgende geplande stop gaat halen, of niet.
 • Bij (plotselinge) evolutie van de schade kan direct worden ingegrepen om gevolgschade te voorkomen.
 • De juiste spareparts kunnen ruim op tijd besteld worden.

Enkele voorbeelden

 • Tijdelijke meting op afvalverbrandingsinstallatie.
 • Langdurig monitoren planetaire tandwielkast.
 • Langdurig meten cutter-installatie
uitgelichte meettechnieken

UITGELICHTE MEETTECHNIEKEN