Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Een vaak optredend  comfort probleem in een gebouw of schip is dat van overmatig geluid.  DB Asset Services verricht geluidsmetingen om te achterhalen of het geluidsniveau te hoog is. Hierbij wordt het gemeten niveau vergeleken met de van toepassing zijnde norm. In het geval het geluidsniveau te hoog is, wordt gekeken wat de bron is.

Bij proefvaarten van schepen wordt vrijwel zonder uitzondering voorgeschreven dat er geluidsmetingen gedaan dienen te worden.  De niveaus worden vervolgens vergeleken met de van toepassing zijnde regulering. 


Omdat wij naast deze geluidsmetingen ook andere metingen verrichten (zoals trillings-comfort metingen, vermogensmetingen, machinetrillingen en thermografische metingen) kunnen wij een groot deel van uw proefvaart metingen verzorgen.

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Compleet pakket

Nederlands

English

|

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogensmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training

Boven: In het algemene plan van het brugdek, staan de meetlocaties aangegeven. Voor elke ruimte in de accomodatie gelden geluidsnormen. Door de gemeten waardes te vergelijken met de norm kan DB Asset Services aangeven op welke locaties in de accomodatie modificaties aan de geluidsisolatie aangebracht dienen te worden.