Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Een goed begin is het halve werk! Daarom kan DB Asset Services voor u Factory Acceptance Tests (FAT) uitvoeren volgens ieder protocol.

  

Desgewenst kan DB Asset Services na installatie een 0-meting uitvoeren op de machine. Zo worden eventuele inbouwproblemen op tijd geïdentificeerd en wordt de betrouwbaarheid vergroot. Deze 0-meting wordt ook gebruikt om data op te bouwen als referentie voor toekomstige meetresultaten.

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Diensten > Factory Acceptance Test

Factory Acceptance Test (FAT)

0-meting

Naast evaluatie volgens de geldende norm kunnen de meetresultaten worden beoordeeld om montagefouten uit te sluiten. Om te controleren of de componenten in goede conditie zijn, wordt o.a. gekeken naar de lagers- en tanden (in geval van tandwielkasten). Bij de meeste FAT protocollen wordt alleen trillings-snelheid gemeten. Bij deze meting komen zaken als onbalans en uitlijnfouten prima in beeld, maar beginnende lager- en tandschades veelal niet.

  

Nederlands

English

|

Complete analyse

Laterale trillingsmetingen

Online monitoring

As-spanningsmetingen

Survey's

Ultrasound

Vermogensmetingen

Condition Based Services

Factory Acceptance Test

Troubleshooting

Pompmetingen

Thermografie

Torsietrillingsmetingen

Geluidsmetingen

Vloeistoffenanalyse

Training

Voor de FAT maken wij gebruiken voor de geldende norm(en) die voor de geteste installatie gelden.  Hierbij kan gedacht worden aan ISO-normen, of de DNV norm.


Naast deze geldende normen kunnen wij de installatie ook testen op de door de fabricant opgestelde norm.

  

Volgens de norm