Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Onder correctief onderhoud wordt verstaan: bewust een machine in bedrijf houden totdat deze technisch uitvalt, of moet worden stil gelegd omdat de functie van de machine niet meer voldoet. Deze vorm van onderhoud wordt ook wel beschreven als storings- of destructief onderhoud.

Om langdurige downtime te voorkomen is het voor kritieke assets beter om preventief of predictief onderhoud toe te passen.


  

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

"Voorkomen is beter dan genezen."

-Doctor Bibber

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

Home  > Extra Info > Correctief onderhoud

Correctief onderhoud

Kritieke installaties

Een groot nadeel van correctief onderhoud is dat uitval vaak tot gevolg heeft dat de machine volledig stil komt te staan.

De reparatie moet onverwacht en ongepland plaatsvinden. In de meeste gevallen zijn hier hogere kosten aan verbonden dan bij ingepland onderhoud.  

Nederlands

English

|

Nadelen

Er vindt geen vroegtijdige/onnodige vervanging van onderdelen plaats. Ook het opstellen van een onderhoudsplan is overbodig.

  

Voordelen

Correctief onderhoud is effectief bij niet productie-bepalende machines, en installaties waarbij vervanging snel uitgevoerd kan worden. Ook wordt het vaak toegepast op onderdelen die redundant (dubbel) zijn uitgevoerd.  Een voorwaarde is dat reserve onderdelen aanwezig moeten zijn, of snel moeten worden geleverd.  

Voorwaarden correctief onderhoud