Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Een van onze klanten had het volgende probleem bij een serie van generatorsets. Deze sets bestaan uit een dieselmotor die een generator aandrijft. Beide staan vast opgesteld op een gezamenlijk skid frame. De generator trilde te hard.


Om een beter inzicht te krijgen in het probleem is door DB Asset Services een ODS analyse gemaakt (Operational Deflection Shape). Bij deze techniek wordt op een groot aantal meetpunten een meting genomen waarbij tevens de fase wordt opgeslagen. Op basis hiervan kan een 3-D animatie worden gemaakt waarin op overdreven schaal de beweging van de machine in beeld wordt gebracht.

  

  

Schotdeuren 47, 4241 BP

Arkel, The Netherlands


Tel: +31 (0)18 385 0946


Info@dbassetservices.com

www.dbassetservices.com

Vibration Measurements

Oil Analyses

Thermography

Troubleshooting

Torque Measurements

FAT Tests

Training

"In het oplossen van een probleem zien wij een leuke uitdaging."

                -DB Asset Services

Home  > Projecten > Case study 3

Trillingsdelger

Delger

Nederlands

English

|

Oplossing

Uit de 3-D animatie bleek dat met name het eindschild aan niet aangedreven zijde van de generator te hard trilde op een frequentie gelijk aan de ontstekingsfrequentie van de dieselmotor.

Een van de oplossingen was om verstevigingen tussen het schild en de skid aan te brengen. Omdat dit een relatief bewerkelijke oplossing was vroeg de klant ons of wij een slimmere oplossing konden bieden.

Initieel bezoek

Boven: het verschil voor- en na het aanbrengen van de delger is te zien. Het toegestane niveau was 20 mm/s rms en in de nieuwe situatie is hier aan voldaan en zal de levensduur van lagers etc. sterk verbeteren.

  

Boven: De trillingsdelger is een pakket met veren en massa's welke aan de niet aandreven zijde van de generator is bevestigd.

  

Om het resonantie probleem op te lossen hebben we toen een custom build oplossing uitgewerkt waarbij een trillingsdelger de trillingen reduceert. Een trillingsdelger bestaat uit een massa en een veer die zodanig getuned zijn dat zij een anti trilling leveren op de frequentie van de stoor-trilling. Hierdoor neemt de oorspronkelijke trilling sterk af.